Privacy en cookie beleid van deze applicatie

 1. Beheer

  Te noemen 'de applicaties' via het openbare internet te bereiken op dit adres, zijn onder beheer van MHQ Interactive. Verantwoordelijkheid over de respectievelijke handelsnamen al dan niet gedeponeerd, behoren toe tot de client\u00e8le en/of dochterondernemingen. Beschikbare contactgegevens zijn onderaan deze informatie te vinden.
 2. Functionele gegevens

  Bij gebruik van de website en/of applicatie worden uitsluitend functionele gegevens verwerkt met betrekking tot analyse, foutopsporing en toegangsbeleid.

  Externe data verzameling

  • Binnen onze applicaties worden geen externe analytics scripts, zoals b.v. Google Analytics, toegepast.
  • Wel wordt er in sommige uitingen gebruik gemaakt van externe font providers/cdns. Dit wisselt naar behoefte van ontwerp en specificatie per project. Enkele van deze providers kunnen o.a. zijn MyFonts.com en Adobe Creative Cloud.
  • Wel wordt de geografische locatie bepaald aan de hand van de ipinfo.io API.
  • Voor informatie rondom het verwerken van data door de derde partijen, verwijzen we naar hun respectievelijke privacy statements.

  Interne data verbindingen

  • Platform + browser-handtekening, al dan niet gehonoreerde verzoeken tot inhoud, en mogelijk voorkeuren voortkomend uit gebruik van de applicatie worden verwerkt voor eerder vermelde doeleinden. In het geval van een regulier publiek bezoek, dan is er sprake van een anonieme registratie op basis van ip adres en platform handtekening.
  • Wanneer een gebruiker zich aanmeldt, dan wordt ook al dusdanig geregistreerd. Hieruit worden bijvoorbeeld gebruikers trends geconcludeerd, of behulpzame conclusies getrokken rondom z.g.n. usability, fout, en proces optimalisatie. Wanneer uit actieve monitoring, een verdenking van ongeoorloofd gebruik naar voren komt. Dan kan er tot zgn blacklisting worden overgegaan. Hiermee wordt de toegang tot de applicatie(s) middels een z.g.n. 403 response stopgezet.
  • Blacklisting wordt eveneens automatisch toegepast wanneer er een verzoek wordt ontvangen op een eerder aangemerkt ongewenst verzoek. De daaropvolgende melding geeft informatie over de reden, en mogelijkheid om dit ongedaan te maken via een contact verzoek.
  • De verzamelde data wordt na monitoring en concluderende, geanonimiseerde, rapportage(s), binnen ongeveer 1 tot 6 weken weer verwijderd.
  • De beheerder(s) en haar hosting partner(s) zetten zich actief in om de beveiliging van de gegevens te waarborgen, en de invloed van ongewenste bots te minimaliseren.
 3. Doeleinden vrijwillig verstrekte gegevens

  Bij registratie worden een aantal gegevens opgenomen ter facilitering van een mogelijk aankoop process en/of lidmaatschap. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount zijn notificaties van updates een standaard onderdeel. Updates kunnen onder andere de volgende vorm aannemen:
  • Het sturen van \u00e9\u00e9n of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin bijvoorbeeld factuur of voorstel informatie gegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van diensten en/of bijzonderheden rondom de organisatie.
  • Uitschrijving/opt-out geschiedt door een aanvraag tot verwijdering van het account met bijbehorende data, of wanneer van toepassing via een aangeboden opt-out functionaliteit.
 4. Cookies en sessies

  Sessies zijn een onmisbaar element van een moderne webapplicatie. Een sessie bevat functionele data welke aan de gebruikerservaring van de cli\u00ebnt is gekoppeld. De veiligste manier om deze sessie aan de cli\u00ebnt te koppelen is via een cookie, en een stricte controle van z.g.n. ownership. Binnen onze applicaties worden er geen cookies ingezet voor tracking, en/of advertising gerelateerde doeleinden.
  • Bezoekers kunnen zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan wordt. De browser kan zo worden ingesteld dat het gebruik van cookies toegestaan wordt, niet toegestaan wordt of gedeeltelijk toegestaan wordt. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw webbrowser.
  • Let op dat bij uitschakeling van cookies, de applicatie ervaring gehinderd of zelfs geheel beperkt kan worden.
  • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, hiervoor verwijzen we u wederom naar de handleiding van uw webbrowser.
 5. Vragen

  Bezoekers kunnen met hun vragen over dit beleid terecht op deze website. De contactgegevens staan onderaan vermeld.
 6. Disclaimer

  De applicaties zijn gerechtigd de inhoud van dit beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging in deze inhoud is daarvoor afdoende. Wel zal de laatste revisiedatum worden bijgewerkt indien er sprake is van een inhoudelijke wijziging.

Bestellingen

Het beleid voor klanten is een aanvulling op het beleid voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestellingplaatst bij een van de websites.
 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

  • Het aanmaken van een geverifieerd gebruikersprofiel
  • Een communicatie stroom op gang brengen, van de winkel naar de klant via e-mail en/of telefoonnummer
  • Het verwerken van een bestelling
  • Het sturen van \u00e9\u00e9n of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, factuur en procesmatige updates.
 2. Data uitwisseling met derden

  De applicaties maken geen gebruik van advertising trackers. Gegevens die door de klant aan \u00e9\u00e9n van de applicaties zijn verstrekt zullen op geen enkele wijze aan derden worden verkocht- en/of doorgegeven. Uitsluitend bij een uitgevaardigd gerechtelijk bevel, kan tot het verstrekken van gegevens worden overgegaan.
 3. Aanpassing van klantgegevens

  Indien er sprake is van een ledenbestand met account/login faciliteiten, dan is wordt er altijd een mogelijkheid geboden om uw gegevens te wijzigen, en of een verwijderverzoek in te dienen, via de daarvoor aangeboden formulieren en/of gebruikers interfaces.
 4. Contact

  KvK: 37130366 (MHQ Interactive) - MHQ.nl Laatste update 18 juli 2022
Ga terug naar Studio in Digitale Vorm & Functie