Privacy en Cookie beleid van deze applicatie

1. Beheer

Te noemen 'de applicaties' via het openbare internet te bereiken op uify.nl, mhq.nl, zijn onder beheer van MHQ Interactive, verantwoordelijkheid over de respectievelijke handelsnamen al dan niet gedeponeerd, behoren toe tot de clientele en/of dochterondernemingen. Beschikbare contactgegevens zijn onderaan deze informatie te vinden.

2. Functionele gegevens van bezoekers en bots

 1. Gegevens zoals b.v. geografische locatie, platform + browser-handtekening, verzoeken tot inhoud ( al dan niet gehonoreerd ), en mogelijk voorkeuren voortkomend uit gebruik van de applicatie worden opgeslagen voor beveiligings-, monitoring-, en functionele doeleinden. In het geval van een regulier publiek bezoek, dan is er sprake van een anonieme registratie op basis van ip adres en platform handtekening. Wanneer uit actieve monitoring, een verdenking van ongeoorloofd gebruik naar voren komt. Dan kan er tot zgn Blacklisting overgegaan worden. Hiermee wordt de toegang tot de applicatie middels een zgn 403 response stopgezet.
 2. Deze gegevens worden na validatie, meestal binnen 1 tot 6 weken weer verwijderd.
 3. De beheerder(s) en haar hosting partner(s) zetten zich actief in om de beveiliging van onze gegevens te waarborgen.

3. Doeleinden vrijwillig verstrekte gegevens

 1. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin bijvoorbeeld factuur of informatie aanvraag gegevens vermeld staan.
 2. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van diensten mits daarvoor is gekozen via een opt-in door de gebruiker zelf verstrekt. De noodzakelijke uitschrijving/opt-out optie wordt altijd verstrekt, evenals het honoreren van een algehele verwijdering uit het systeem wanneer er sprake is van een registratie/inlog oplossing met gebruikersprofielen.

4. Cookies en sessies

 1. De applicaties maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde onderdelen te optimaliseren en mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de applicatie via de web-browser op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie kan informatie worden opgeslagen zoals sessie identificatie, voorkeuren, of anderzijds al dan niet serialized tekstuele informatie.
 2. Bezoekers kunnen zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan wordt. De browser kan zo worden ingesteld dat het gebruik van cookies toegestaan wordt, niet toegestaan wordt of gedeeltelijk toegestaan wordt. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw webbrowser. Let op dat bij uitschakeling van cookies, de applicatie ervaring gehinderd of zelfs geheel beperkt kan worden.
 3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, hiervoor verwijzen we u wederom naar de handleiding van uw webbrowser.

5. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit beleid terecht op deze website. De contactgegevens staan onderaan vermeld.

6. Disclaimer

De applicaties zijn gerechtigd de inhoud van dit beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging in deze inhoud is daarvoor afdoende. Wel zal de laatste revisiedatum worden bijgewerkt indien er sprake is van een inhoudelijke wijziging.

Bestellingen

Het beleid voor Klanten is een aanvulling op het beleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij een van de websites.

1. Gegevens die door de Klant verstrekt worden

 1. Het aanmaken van een geverifieerd gebruikersprofiel;
 2. Een communicatiestroom op gang brengen, van de winkel naar de klant via e-mail en/of telefoonnummer;
 3. Het verwerken van een bestelling;
 4. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, factuur en procesmatige updates.

2. Gegevens verstrekken aan derden

De applicaties maken geen gebruik van advertising trackers. Gegevens die door de klant aan één van de applicaties zijn verstrekt zullen op geen enkele wijze aan derden worden verkocht- en/of doorgegeven. Uitsluitend bij een uitgevaardigd gerechtelijk bevel, kan tot het verstrekken van gegevens worden overgegaan.

3. Aanpassing van klantgegevens

Indien er sprake is van een leden bestand met login faciliteiten, dan is het ten aller tijde mogelijk om uw gegevens te wijzigen, en of een verwijderverzoek in te dienen, via de daarvoor aangeboden formulieren en/of gebruikers interfaces.

Contact

KvK: 37130366 (MHQ Interactive) - MHQ.nl

Laatste update 16'feb 2021 (Concepttekst)

Ga terug naar MHQ Interactive, Digitale Vorm en Functie